กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาบัญชี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน CIMB ASEAN YOUTH STOCK CHALLENGE 2012 ณ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555