ข่าวประกาศ

**NEW** ข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

นิสิตผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 โปรดตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด .... โดยกดดูรายละเอียดด้านล่างที่ "ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม"