6 เหตุผลหลักที่ตัดสินใจเรียน "โทบัญชี" ที่ ม.เกษตรศาสตร์

 1. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน
 2. มีหลักสูตรบัญชีที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 50 ปี
 3. สามารถเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.
  (ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถมาเรียนได้)
 4. มีหลักสูตรให้เลือก
  1. แผน ก แบบมีวิทยานิพนธ์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
  2. แผน ข แบบไม่มีวิทยานิพนธ์(ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี)
 5. การเรียนการสอนผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฎิบัติ
 6. เชิญวิทยากรพิเศษที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฎิบัติงานจริง