6 เหตุผลหลักที่ควรมาเรียน "โทบัญชี (Data & Analytics)" ที่ ม.เกษตรศาสตร์

  1. สถาบันเด่น คุณภาพแน่น
  2. เป็นหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่ทันสมัยที่สุดในโลกยุคดิจิทัล
  3. จบจากคณะไหนไม่สำคัญ ไม่จบบัญชีก็เรียนได้
  4. เหมาะกับคนบัญชี ต่อยอดมุมมองในมิติของการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  5. เหมาะกับคนสายวิเคราะห์ ที่ต้องการเสริมความแกร่งด้านข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุม
  6. ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนแบบมีโค้ช โดยคณาจารย์และวิทยากรคุณภาพ